Share Conris Plattform on

AP Antwerp - Student Exchange


Minor: Safety Management (in Dutch only)

Doelstelling

In de minor Safety Management krijgen studenten naast een paar wetenschappelijke basisvaardigheden ook inzicht in onderzoeksmethoden en crisisbeheer. Een groot gedeelte van de minor zal besteed worden aan projectmatig werken aan actuele problemen in bedrijven en entiteiten over preventie en veiligheid. De Minor Safety Management is een minor, waarin je projecten in groep aanpakt die vanuit bedrijven en entiteiten aangereikt worden, van probleemanalyse tot en met rapportage en presentatie. Naast de projecten worden colleges, excursies, gastcolleges en workshops georganiseerd.

Doelgroep

De minor is toegankelijk voor voltijdstudenten en is in het bijzonder van toegevoegde waarde voor studenten van de opleidingen: Integrale Veiligheidskunde, Chemie, Maatschappelijke Veiligheid, Milieu en preventiemanagement.

Toelatingsvoorwaarden

Derde en vierdejaars studenten zijn welkom op deze minor.

Programma

Verplicht te volgen:

 • Multiprojecten IV 4 stp
 • Internationaal Project 3 stp
 • Labo toegepaste meettechnieken 2 stp
 • Calamiteiten en crisisbeheer 5 stp
 • Integrale Veiligheid 5 stp
 • Onderzoeksmethoden 3 stp
 • Socio-Juridische-Vorming 3 stp
Keuzevakken: (1 vak te kiezen)
 • Economie 3 stp
 • Bedrijfsmanagement 3 stp
 • Duits of Engels of Frans 3 stp
(indien het past in de lesrooster van de student)

Projectmatig werken:

De opdrachten voor de projecten worden uitgevoerd onder begeleiding van een docent binnen de opleiding en (indien van toepassing) door een specialist in het bedrijf / entiteit. Iedere student participeert in beide Projecten (Multiproject IV + Internationaal project).

Enkele voorbeelden van opdrachten uit de voorgaande jaren:

 • - Risicoanalyse en evacuatie van het Provinciaal domein De Schorre (thuisbasis Tomorrowland)
 • - Uitbreiden van het intern noodplan op Monsanto Antwerpen
 • - Kritische review intern verkeersplan op Volvo Logistics Services Gent

Toetsing van de minor

De beoordeling van de projecten vindt plaats op basis van de individuele bijdrage van studenten, de kwaliteit van het eindproduct en de presentatie van het eindproduct. De opleidingsonderdelen die kennis- en vaardigheid bijbrengen worden afgerond door ofwel een schriftelijk examen of worden permanent geëvalueerd.

Locatie en aantal deelnemers

Campus Spoor Noord
Ellermanstraat 33
2060 Antwerpen
Maximaal 20 deelnemers.

Aanbiedende opleiding / contactpersonen

Departement Wetenschap en techniek van de AP Hogeschool Antwerpen Contactpersoon: Luc Bal-Colemont: Opleidingshoofd
Integrale Veiligheid Email : luc.bal-colemont@ap.be
Telefoon: M +32 479 98 04 33 | T +32 3 220 55 64
Voor informatie over de minor en de toelatingseisen kun je contact opnemen met de bovengenoemde contactpersoon.